Schoolbestuur

 

De Raad van Bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter: Francine Hardeman

Ondervoorzitter: Georges De Viegher

Secretaris: Hugo Tastenoy

Leden: Godelieve De Ridder, Wim Nicolaï, Jan Degadt, Marc Buekens, Johan Vanden Driessche, Viviane Demeulenaere

 

Website: https://www.crescendo-scholen.be/