CLB Pieter Breughel

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. In een CLB werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met jou gaan ze op zoek naar een antwoord op jouw vraag.

Het CLB werkt gratis en iedereen is welkom: zowel ouders, leraren als de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB waarmee we samen werken is CLB Pieter Breughel

    • Hoofdzetel: Opzichterstraat 84 – 1000 Brussel
    • Vestigingsplaats: Brusselstraat 270, 1702 Groot Bijgaarden
    • instellingsnummer 114512.

Meer info is te vinden op hun website: https://vclbpb.be/

Nuttige documenten: