Directie / Secretariaat

Het directieteam

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

Miranda

Miranda Meertens

Directeur
Sandy

Sandy Wauters

Pedagogisch directeur

Het secretariaat

Het administratief personeel staat de directie bij in het administratief beheer van de school en bij het verzorgen van zieke of gekwetste kinderen. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor ouders en bezoekers bij administratieve en financiële vragen, bij ziektemeldingen en verzekeringen.

Anja sec

Anja Van Hove

Secretariaat
Hilde sec

Hilde Van Linthoudt

Secretariaat
Sec isabelle

Isabelle Langenakers

Boekhouding
Lut sec

Lut Detroch

Secretariaat

Onderhouds- en technisch personeel

Het onderhoudspersoneel draagt zorg voor het onderhoud, de netheid en de verfraaiing van de schoolgebouwen en de schoolomgeving. Ouders en kinderen kunnen bij hen ook terecht voor de verloren voorwerpen.

Anne-Marie poets

Annemarie Januarius

Poets
Greta poets

Greta De Metzeler

Poets
Rudy

Rudy Sinoy

Onderhoud

Toezicht

Tania

Tanja Wyns

Toezicht