Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit twee verkozen leerlingen van elke vijfde en zesde klas (per trimester) en juf Leen.

Deze groep komt op regelmatige basis samen met juf Leen.

Naast een vorm van inspraak in het schoolbeleid, het nemen van een stukje verantwoordelijkheid voor de school, het organiseren van de speelplaatswerking, heeft de leerlingenraad ook oog voor pestgedrag, conflicten, milieu,

Vijfde leerjaar

5de_leerjaar

Zesde leerjaar

6de_leerjaar